Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację poniższych warunków. Zalecamy uważne ich przeczytanie. SC Virtual Host SRL przyjmuje prawo do zmiany tych postanowień bez powiadomienia. Najnowsza wersja jest dostępna na tej stronie.

Dostęp / wizyta na tej stronie przez ciebie podlega Warunkom użytkowania i oznacza wyraźną akceptację ich oraz reprezentuje umowę między stronami.

Stosunki między stronami regulują następujące akty normatywne:

OG nr 21/1992 w sprawie ochrony konsumentów

Nr GEO 34/2014 w sprawie praw konsumentów w umowach zawieranych ze specjalistami

Nr prawa 363/2007 dotyczący zwalczania niewłaściwych praktyk przedsiębiorców w stosunku do konsumentów i harmonizacji przepisów z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony konsumentów

Ustawa 365/2002 o handlu elektronicznym

SC Virtual Host SRL gwarantuje użytkownikowi ograniczony dostęp, w interesie osobistym (zamawianie online, informacje), na stronie www.kiwigym.pl i nie przyznaje prawa do pobierania lub modyfikowania strony częściowo lub całkowicie przez powielać całość lub część witryny, kopiować, sprzedawać / odsprzedawać lub obsługiwać witrynę w jakikolwiek inny sposób, w celach komercyjnych lub bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

Cała zawartość strony www.kiwigym.pl - obrazy, teksty, grafika, symbole, elementy grafiki internetowej, e-maile, skrypty, programy i inne dane - jest własnością SC Virtual Host SRL i jej dostawców i jest chroniona przez Ustawa o ochronie praw autorskich (ustawa nr 8/1996) oraz ustawa o własności intelektualnej i przemysłowej. Wykorzystanie bez zgody SC Virtual Host SRL któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Domena www.kiwigym.pl jest własnością SC Virtual Host SRL Wykorzystanie tego znaku towarowego, domeny lub nazw marketingowych, logo i emblematów, w formie bezpośredniej lub „ukrytej” (typu, między innymi, metatagów lub innych techniki indeksowania, wyszukiwanie w sieci) bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione i karane zgodnie z prawem.

Produkty prezentowane na www.kiwigym.pl są sprzedawane przez SC Virtual Host SRL Ceny produktów można zmienić w dowolnym momencie. Sprawdź ostateczną cenę sprzedaży przed zakupem produktu.